ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Με τον on-line μετρητή άλγης της BBE, μοντέλο Algae Toximeter II, έχουμε τη δυνατότητα αυτόματης και συνεχούς παρακολούθησης των τοξικών επιπέδων του εισερχόμενου ύδατος, μέσω ανάμιξης με την άλγη που παράγεται από το μικροαντιδραστήρα και με ταυτόχρονη μέτρηση των αντίστοιχων παραμέτρων για έλεγχο της τοξικότητας. IA6
  Toximeter