ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B1 2

Η νέα συσκευή Litesizer 500 αποτελεί τη νέα καινοτομία του οίκου Anton Paar. Χρησιμοποιώντας την τεχνική του σκεδασμού φωτός με πηγή laser προσδιορίζονται το μέγεθος σωματιδίων σε διασπορά εντός διαλυμάτων, το ζ-δυναμικό και το μοριακό βάρος.

Υπάρχει και το νέο μοντέλο Litesizer 100 με μικρότερες δυνατότητες, αλλά πιο οικονομικό.

 
     
    Περισσότερα
     

ANTON PAAR