ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B1 2

Προσδιορισμός του συντελεστή τριβής μεταξύ διαφόρων επιφανειών και μελέτη της επίδρασης επί αυτού διαφόρων παραγόντων, όπως λιπαντικά, θερμοκρασία, κλπ. Υπάρχουν διάφορα μοντέλα ανάλογα με τις ανάγκες.

B1 1
     
    Περισσότερα
     

ANTON PAAR