ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B1 2

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα ανάλογα με το δείγμα, που μπορεί να είναι φιλμς, πολυμερή, βιολογικά υλικά, επιστρώσεις, υποστρώματα. Μελέτη μηχανικών ιδιοτήτων, όπως σκληρότητα, ελαστική ενέργεια κ.α.

 

 

B1 1
     
    Περισσότερα
     

ANTON PAAR