ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B24 1 On-line ιξωδόμετρα για τη μέτρηση του ιξώδους δειγμάτων όπως έλαια, λιπαντικά, κρέμες, γαλακτώματα, κλπ, εντός του σωλήνα μεταφοράς τους. Μεγάλη ακρίβεια και σταθερότητα, με τεχνική μέτρησης πατέντα του οίκου.
B24 2
Περισσότερα

ANTON PAAR