ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Ο οίκος Anton Paar μετά τη συγχώνευση με τον οίκο Petrotest διαθέτει στην αγορά ένα πλήθος ειδικών συσκευών για αναλύσεις πετρελαιοειδών. Παρατίθεται ο παρακάτω κατάλογος:

 

1.    Foam tester (συσκευή αφρισμού)

2.    Gum content residue (προσδιοριμός υπολείμματος κόμμεος)

3.    Herschel test για προσδιορισμό ικανότητας διαχωρισμού νερού από το δείγμα

 

 

H44IF002-B DH5 02
   

ANTON PAAR