ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Ο οίκος Anton Paar διαθέτει επίσης συσκευές για τη μέτρηση του flash point και fire point σε δείγματα καυσίμων, λαδιών, διαλυτών, κλπ.

Το μοντέλο PMA 5  είναι  μια αυτόματη συσκευή για προσδιορισμό flash point σε κλειστό δοχείο κατά Pensky Martens.

Το μοντέλο ABA 4 είναι  μια αυτόματη συσκευή για προσδιορισμό flash point σε κλειστό δοχείο κατά Abel.

Το μοντέλο CLA 5 είναι  μια αυτόματη συσκευή για προσδιορισμό flash point και fire point σε ανοιχτό δοχείο κατά Cleveland.

Τέλος η συσκευή TAG 4 είναι αυτόματη κλειστού δοχείου για προσδιορισμό flash point κατά TAG, ειδική για jet fuels, διαλύτες και χημικά.

 

Μετά τη συγχώνευση του οίκου Petrotest με τον οίκο Anton Paar η παράδοση για υψηλής ποιότητας μοναδικές συσκευές συνεχίζεται.

B30
  Περισσότερα

ANTON PAAR