ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B1 2

Από τον εφευρέτη του ηλεκτρονικού πυκνομέτρου από το 1967, πυκνόμετρα για τη μέτρηση πυκνότητας υγρών και αερίων.

 

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα, από φορητά, εργαστηριακά και on-line, που καλύπτουν όλες τις δυνατές εφαρμογές.

Αυτόματη συσχέτιση της μετρούμενης πυκνότητας δυαδικών συστημάτων με συγκέντρωση βάσει ενσωματωμένων πινάκων και πολυωνυμικών σχέσεων (Brix, Plato, Baume, H2SO4, HCl, NaOH, Αλκοόλη %, κλπ).

B1 1
B1 4 B1 3 B1 5
    Εργαστηριακά
    On-line

ANTON PAAR