ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B4 3

Συσκευές μέτρησης διοξειδίου του άνθρακα και οξυγόνου σε αναψυκτικά, μπύρες, σαμπάνιες.

 

Υπάρχουν τόσο εργαστηριακά όσο και on-line μοντέλα.

Εφαρμόζονται τόσο η τεχνική της μονής ή διπλής εκτόνωσης και η μέτρηση πίεσης και θερμοκρασίας ισορροπίας όσο και οπτικές τεχνικές.

 

Όλες όμως εξασφαλίζουν μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα στην επιθυμητή ανάλυση.

B4 1

B4 2

 

 

Εργαστηριακά

On-line CO2

On-line O2

ANTON PAAR