ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B5

Εργαστηριακά θολερόμετρα για μέτρηση θολότητας δειγμάτων.

Κύρια εφαρμογή σε μπύρες.

 

Η συσκευή αυτή αποτελεί επέκταση συστημάτων και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτόνομα.

  Περισσότερα

..

ANTON PAAR