ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Ιξωδόμετρα-πυκνόμετρα πετρελαιοειδών (λιπαντικά καινούρια και χρησιμοποιημένα, βενζίνες, diesel, μαζούτ, diesel ναυτιλίας, κλπ).

 

Η πολύ γνωστή πλέον συσκευή SVM 3000 Stabinger Viscometer, πατέντα του οίκου, απέκτησε διαδόχους, τα νέα μοντέλα SVM 2001, 3001 και 4001, τα οποία παρέχουν με μεγάλη ακρίβεια και ταχύτητα μέτρηση κινηματικού ιξώδους, χωρίς τη χρήση λουτρών, χρονομέτρων, κλπ.

Μόνο 3 ml δείγματος είναι αρκετά και το αποτέλεσμα δίνεται σε 2-3 λεπτά.

Με νέα βελτιωμένα τεχνικά χαρακτηριστικά και κάλυψη της επίσημης μεθόδου για μέτρηση πυκνότητας με ηλεκτρονικά πυκνόμετρα.

B6 2 B6 1
  Περισσότερα

ANTON PAAR