ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ


Συσκευές ρεομετρίας για πλήρη ρεολογική μελέτη υλικών.

Χρησιμοποιούνται στην έρευνα γα τη μελέτη των ιδιοτήτων των υλικών, στην ανάπτυξη νέων προϊόντων με τις επιθυμητές ρεολογικές ιδιότητες, αλλά και στον ποιοτικό έλεγχο.

Τα ρεόμετρα της Anton Paar Physica, διάσημα εδώ και δεκαετίες, παρέχουν μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων για οποιαδήποτε μελέτη οποιουδήποτε υλικού υπό οποιεσδήποτε συνθήκες.

Όλα τα ρεόμετρα μπορούν εύκολα να δεχτούν όλα τα εξαρτήματα και η αλλαγή από εξάρτημα σε εξάρτημα είναι θέμα ελάχιστων λεπτών.

Εδώ η λέξη Modular βρίσκει το πραγματικό νόημά της.

 

 

B7 4B7 3   B7 2
    Περισσότερα

ANTON PAAR