ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B8 Δυναμικοί μηχανικοί αναλυτές, δηλαδή ρεόμετρα ειδικά διαμορφωμένα με τα κατάλληλα εξαρτήματα για τη μετατροπή τους σε αναλυτές της συμπεριφοράς στερεών δειγμάτων, φιλμς, ινών, κλπ, κάτω από δυνάμεις στρέψης, κάμψης, τάσης παραμόρφωσης, κλπ.  
  Περισσότερα  
     

ANTON PAAR