ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ


Συσκευές χώνευσης στερεών και υγρών δειγμάτων με οξέα μέσα σε κλειστά δοχεία.

Με τη βοήθεια μικροκυμάτων έχουμε άμεσα εφαρμογή μεγάλων θερμοκρασιών και πιέσεων, οπότε τα δείγματα διαλυτοποιούνται πλήρως και είναι έτοιμα για περαιτέρω ανάλυση.

Η διαδικασία χώνευσης συνολικά διαρκεί  λιγότερο από 1 ώρα, όταν με παραδοσιακές μεθόδους χρειάζεται 1-2 ημέρες.

Υπάρχουν διαφορετικά μοντέλα ανάλογα με τις ανάγκες, καθώς και διαφορετικοί ρότορες ανάλογα με το είδος του δείγματος.

 
B9 1 B9 2  
  Περισσότερα  

ANTON PAAR