ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B10 1

Συσκευές ξήρανσης-εκχύλισης-συμπύκνωσης με μικροκύματα.

Αποτελούν επεκτάσεις των συσκευών χώνευσης με μικροκύματα.

 

Ειδικοί ρότορες πραγματοποιούν τις ανωτέρω διεργασίες με τη βοήθεια των μικροκυμάτων σε πολύ λιγότερο χρόνο απ’ ότι οι παραδοσιακές τεχνικές.

B10 2

    Περισσότερα

ANTON PAAR