ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B11

Πραγματοποιούν οργανικές συνθέσεις με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και απόδοση από τις κλασσικές τεχνικές.

Με τη βοήθεια μικροκυμάτων έχουμε άμεσα εφαρμογή μεγάλων θερμοκρασιών και πιέσεων, οπότε η σύνθεση οργανικών ενώσεων γίνεται πλέον μια πανεύκολη διαδικασία.

Με εφαρμογές στην έρευνα αλλά και στην παραγωγή (π.χ. φαρμακευτικές ενώσεις).

Τέλος στην κατηγορία αυτή υπάγεται και το νέο μοντέλο Monowave 50, το οποίο δεν θερμαίνει με μικροκύματα αλλά με κλασσική θέρμανση. Αποτελεί ωστόσο καλή και οικονομικότερη εναλλακτική των συσκευών σύνθεσης με μικροκύματα.

  Περισσότερα

ANTON PAAR