ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B12

Συσκευές χώνευσης δειγμάτων με την εφαρμογή υψηλών θερμοκρασιών και πιέσεων.

Εδώ χρησιμοποιείται κλασσική θέρμανση και όχι εφαρμογή μικροκυμάτων.

Για τις εφαρμογές που τα μικροκύματα δεν εφαρμόζονται.

Κύρια εφαρμογή δείγματα πετρελαιοειδών.

  Περισσότερα

ANTON PAAR