ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B13 1

Αυτόματα ηλεκτρονικά διαθλασίμετρα για μέτρηση του δείκτη διάθλασης υγρών και στερεών δειγμάτων.

Με την πολύχρονη εμπειρία της Anton Paar Optotek Dr. Kernchen, κατασκευάζονται εδώ και δεκαετίες διαθλασίμετρα πολύ υψηλής ακρίβειας και ταχύτητας.

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα για διάφορες ανάγκες.

Ενσωματωμένοι πίνακες μετατρέπουν το μετρούμενο δείκτη διάθλασης δυαδικών συστημάτων σε συγκέντρωση (π.χ. Brix, κλπ).

Με ενσωματωμένο θερμοστάτη Peltier δεν υπάρχει η ανάγκη για χρήση εξωτερικού λουτρού θερμοστάτησης.

Υπάρχει τέλος και in-line μοντέλο για την συνεχή παρακολούθηση του δείκτη διάθλασης σε μια διεργασία

 
B13 2 B13 3  
 

Εργαστηριακά

In-line

 

ANTON PAAR