ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B14

Αυτόματα ηλεκτρονικά πολωσίμετρα για μέτρηση της οπτικής στροφής υγρών δειγμάτων.

Με την πολύχρονη εμπειρία της Anton Paar Optotek Dr. Kernchen, κατασκευάζονται εδώ και δεκαετίες πολωσίμετρα πολύ υψηλής ακρίβειας και ταχύτητας.

Υπάρχουν διάφορα μοντέλα για διάφορες ανάγκες, καθώς και πολλοί διαφορετικοί τύποι κυψελίδων ανάλογα με την εφαρμογή.

Ενσωματωμένοι τύποι μετατρέπουν τη μετρούμενη οπτική στροφή δυαδικών συστημάτων σε συγκέντρωση (π.χ. Brix, κλπ).

Με ενσωματωμένο θερμοστάτη Peltier δεν υπάρχει η ανάγκη για χρήση εξωτερικού λουτρού θερμοστάτησης. 

Υπάρχει και in-line μοντέλο.

 

Εργαστηριακά

 

In-line

ANTON PAAR