ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B15 Εργαστηριακές συσκευές για ανάλυση σακχάρων. Πρόκειται στην ουσία για πολωσίμετρα σχεδιασμένα αποκλειστικά για τη σακχαροβιομηχανία, που διαθέτουν τα απαραίτητα sugar scales (Z scale). Επίσης υπάρχουν και συστήματα, που αποτελούν συνδυασμό διαφόρων οργάνων, οπότε με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια αναλύονται δείγματα για τις επιθυμητές παραμέτρους (δείκτης διάθλασης, οπτική στροφή, pH, αγωγιμότητα, χρώμα, μέταλλα (Na-K), α-αμινοξέα).

Πολωσίμετρα

Sucrolyser

Betalyser

ANTON PAAR