ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B16  Εργαστηριακές συσκευές για πλήρη και αυτόματη ανάλυση αρωμάτων, χημικών ή φαρμακευτικών δειγμάτων. Αποτελούν συνδυασμό διαφόρων οργάνων, οπότε με μεγάλη ταχύτητα και ακρίβεια αναλύονται πολλά δείγματα μαζί για τις επιθυμητές παραμέτρους (πυκνότητα, δείκτη διάθλασης, οπτική στροφή, θολερότητα, pH, ιξώδες, χρώμα).
   Περισσότερα

ANTON PAAR