ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B17

Χρωματόμετρο ειδικό για μέτρηση της απόχρωσης της ζάχαρης.

Με ειδικά πρότυπα για τη βαθμονόμηση και το μηδενισμό του. Καλύπτει όλες τις επίσημες μεθόδους.

  Περισσότερα

ANTON PAAR