ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B18

Αυτόματοι αραιωτές-δοσομετρητές.

Δίνοντας στο ειδικό λογισμικό την αρχική και την επιθυμητή συγκέντρωση ενός διαλύματος, η αραίωση γίνεται αυτόματα με το πάτημα ενός κουμπιού.

  Περισσότερα

ANTON PAAR