ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B19 2 Μικροϊξωδόμετρα για μέτρηση ιξώδους υγρών, όταν δεν υπάρχει αρκετή ποσότητα δείγματος ή όταν η υψηλή ακρίβεια είναι το ζητούμενο. Το ιξώδες μετριέται με μέτρηση του χρόνου πτώσης μίας μπάλας εντός του σωλήνα που βρίσκεται το δείγμα υπό κλίση. Με πολλές εφαρμογές σε διαλύματα πολυμερών, σε φαρμακευτικά σκευάσματα, σε βιολογικά υγρά, σε νανοϋλικά, σε πολύ ακριβά και πολύτιμα δείγματα, σε μελάνια, σε μπύρες, κλπ. Δυνατότητα για συνδυασμό με πυκνόμετρο αλλά και με δειγματολήπτες.
 

Falling ball 

ANTON PAAR