ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B20 1 Μετρητές ζ-δυναμικού επιφανειών. Ειδική συσκευή, διαμορφωμένη για τη μελέτη της αλληλεπίδρασης στερεών επιφανειών με υγρά διαλύματα με τα οποία έρχονται σε επαφή. Εξάγονται πολύτιμα συμπεράσματα για τη χημική σταθερότητα, τις χημικές ιδιότητες αλλά και τη συμβατότητα διαφόρων υλικών. Διαθέτει ενσωματωμένο τιτλοδότη-πεχάμετρο για τη μελέτη της επίδρασης της ιονικής ισχύος και του pH στο ζ-δυναμικό. Ιδανικό στην έρευνα και ανάπτυξη νέων υλικών, όπως νανοϋλικά, πολυμερή, μεμβράνες ώσμωσης, συνθετικοί ιστοί, καλλυντικά, κλπ.
  Περισσότερα

ANTON PAAR