ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

  B22 1

 

 

 

Θερμόμετρα υψηλής ακρίβειας 2 και 3 δεκαδικών ψηφίων.

Με εφαρμογές σε πεδία διακριβώσεων και βαθμονομήσεων οργάνων, για έλεγχο ορθής λειτουργίας συσκευών και θερμομέτρων, κλπ.

 

B22 2 

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα

ANTON PAAR