ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

B23 Ρομποτικά συστήματα για μεγάλη χωρητικότητα δειγμάτων και την αυτόματη ανάλυσή τους. Τα συστήματα αυτά είναι custom made, δηλαδή κατασκευάζονται ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις σας.
  Περισσότερα

ANTON PAAR