ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Η ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS από το 1995
δραστηριοποιείται στην προμήθεια
και στην πλήρη υποστήριξη
(τεχνική και εφαρμογών) οργάνων
και συσκευών χημικής ανάλυσης
και μέτρησης φυσικών παραμέτρων.

 

 

 

Ιξωδόμετρο του οίκου Brookfield, model KU-3 Krebs Viscometer

 

  1. Εύρος μέτρησης: 40-141 Krebs Unit / 32-1099 gm / 27-5274 Cp. 
  2. Συνοδεύεται από τον άξονα περιστροφής KU-1030 (Standard Krebs Spidle) και προσαρμογέα για δοχεία με όγκο quart, pint και 0,5 pint.

 

 

ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ : 3.400 €, ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 2.700 € 

 

 

Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

ku-3