ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Η ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS από το 1995
δραστηριοποιείται στην προμήθεια
και στην πλήρη υποστήριξη
(τεχνική και εφαρμογών) οργάνων
και συσκευών χημικής ανάλυσης
και μέτρησης φυσικών παραμέτρων.

 

 

Αγωγιμόμετρα

Αναλυτές υδραργύρου

Αναλυτικοί ζυγοί

Ατομικές απορροφήσεις ContrAA συνεχούς πηγής

Ατομικές απορροφήσεις φλόγας-φούρνου γραφίτη

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Εργαστηριακά συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Εργαστηριακοί μετρητές άλγης και ολικής χλωροφύλλης

Ηλεκτρόδια

Ηλεκτρονικές προχοϊδες-δοσομετρητές-χειροκίνητοι τιτλοδότες

 Φυγόκεντροι

Φούρνοι/επωαστήρες

 

Μετρητές πεδίου φθορισμού φυτοβένθους

Μετρητές χλωροφύλλης

Ξήρανση – εκχύλιση με μικροκύματα

Πεχάμετρα

Πολαρογραφία-κυκλική και αναδιαλυτική βολταμετρία

Πρότυπα CRM (ατομική απορρόφηση, ιοντική χρωματογραφία, ICP, αγωγιμότητα)

Πυριαντήρια

Συνδυασμός τεχνικών (τιτλοδότηση, ιοντική χρωματογραφία, πολαρογραφία, IC-MC, combustion IC)

Τιτλοδότες με δειγματοδότες

Τιτλοδότηση at-line

Τοξικόμετρα νερού on line (Daphnia & fish)

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) I

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) II

 

Χώνευση με μικροκύματα

Χώνευση-προετοιμασία δειγμάτων με ακτινοβλία UV

AOX-EOX (αναλυτές αλογονιδίων)

ICP-OES

On-line μετρητές άλγης και ολικής χλωροφύλλης

On-line μετρητές θολερότητας

TOC analyzers on-line (αναλυτές ολικού οργανικού άνθρακα)

TOC-TIC-TC-NPOC (total organic carbon) και TNb (αζώτου)

Ιοντικοί Χρωματογράφοι

Ιοντόμετρα

Μετρητές πεδίου ειδών άλγης, κυανοβακτηρίων και ολικής χλωροφύλλης

Θερμοζυγοί προσδιορισμού στερεού υπολείματος, υγρασίας

Τοξικόμετρα νερού on line (μετρητής άλγης)