ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Η ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS από το 1995
δραστηριοποιείται στην προμήθεια
και στην πλήρη υποστήριξη
(τεχνική και εφαρμογών) οργάνων
και συσκευών χημικής ανάλυσης
και μέτρησης φυσικών παραμέτρων.

 

 

Αγωγιμόμετρα

Αναλυτές υδραργύρου

Αναλυτικοί ζυγοί

Ατομικές απορροφήσεις ContrAA συνεχούς πηγής

Ατομικές απορροφήσεις φλόγας-φούρνου γραφίτη

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Εργαστηριακά συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Εργαστηριακοί μετρητές άλγης και ολικής χλωροφύλλης

Ηλεκτρόδια

Ηλεκτρονικές προχοϊδες-δοσομετρητές-χειροκίνητοι τιτλοδότες

Θερμοζυγοί προσδιορισμού στερεού υπολείματος, υγρασίας

Ιοντικοί Χρωματογράφοι

Ιοντόμετρα

Χώνευση με μικροκύματα

AOX-EOX (αναλυτές αλογονιδίων)

TOC-TIC-TC-NPOC (total organic carbon) και TNb (αζώτου)

Χώνευση-προετοιμασία δειγμάτων με ακτινοβλία UV

TOC analyzers on-line (αναλυτές ολικού οργανικού άνθρακα)

 

Πεχάμετρα

Πολαρογραφία-κυκλική και αναδιαλυτική βολταμετρία

Πρότυπα CRM (ατομική απορρόφηση, ιοντική χρωματογραφία, ICP, αγωγιμότητα)

Πυριαντήρια

Συνδυασμός τεχνικών (τιτλοδότηση, ιοντική χρωματογραφία, πολαρογραφία, IC-MC, combustion IC)

Τιτλοδότες με δειγματοδότες

Τιτλοδότηση at-line

Τοξικόμετρα νερού on line (Daphnia & fish)

Τοξικόμετρα νερού on line (μετρητής άλγης)

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) I

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) II

Φούρνοι/επωαστήρες

Φυγόκεντροι

ICP-OES

On-line μετρητές άλγης και ολικής χλωροφύλλης

On-line μετρητές θολερότητας

On-line μετρητές συγκέντρωσης με χρώμα ή UV