ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Η ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS από το 1995
δραστηριοποιείται στην προμήθεια
και στην πλήρη υποστήριξη
(τεχνική και εφαρμογών) οργάνων
και συσκευών χημικής ανάλυσης
και μέτρησης φυσικών παραμέτρων.

 

 

Αγωγιμόμετρα

Αναλυτές υδραργύρου

Αναλυτικοί ζυγοί

Ατομικές απορροφήσεις ContrAA συνεχούς πηγής

Ατομικές απορροφήσεις φλόγας-φούρνου γραφίτη

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Εργαστηριακά συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Ηλεκτρονικές προχοϊδες-δοσομετρητές-χειροκίνητοι τιτλοδότες

Θερμοζυγοί προσδιορισμού στερεού υπολείματος, υγρασίας

Ιξωδόμετρα εργαστηριακά

TOC analyzers on-line (αναλυτές ολικού οργανικού άνθρακα)

 

Μετρητές ροής στερεών τύπου πούδρας

Οργανικά πρόσθετα σε ηλεκτρολυτικά μπάνια

Πεχάμετρα

Πολαρογραφία-κυκλική και αναδιαλυτική βολταμετρία

Πυκνόμετρα φορητά, εργαστηριακά, on-line

Πυριαντήρια

Στοιχειακοί αναλυτές S, N, C, Cl

Τιτλοδότες με δειγματοδότες

Τιτλοδότηση at-line

Φούρνοι/επωαστήρες

Karl Fischer συσκευές προσδιορισμού Υγρασίας  (ογκομετρικά, κουλομετρικά, με θερμική προετοιμασία)