ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Η ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS από το 1995
δραστηριοποιείται στην προμήθεια
και στην πλήρη υποστήριξη
(τεχνική και εφαρμογών) οργάνων
και συσκευών χημικής ανάλυσης
και μέτρησης φυσικών παραμέτρων.

 

 

Αναλυτές Υφής Τροφίμων-Καλλυντικών-Φαρμάκων-Υλικών Συσκευασίας

Αναλυτικοί ζυγοί

Ατομικές απορροφήσεις ContrAA συνεχούς πηγής

Ατομικές απορροφήσεις φλόγας-φούρνου γραφίτη

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Διαθλασίμετρα

Εργαστηριακά συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Ηλεκτρόδια

Ηλεκτρονικές προχοϊδες-δοσομετρητές-χειροκίνητοι τιτλοδότες

Μετρητές ροής στερεών τύπου πούδρας

Ξήρανση – εκχύλιση με μικροκύματα

Πεχάμετρα

Πολωσίμετρα

Πρότυπα ιξώδους ρεομετρίας

Πυκνόμετρα φορητά, εργαστηριακά, on-line

Πυριαντήρια

Ρεόμετρα I

Ρεόμετρα II

Συσκευές ανάλυσης αμινοξέων

Τιτλοδότες με δειγματοδότες

Χρωματόμετρα

Χώνευση με μικροκύματα

TOC analyzers on-line (αναλυτές ολικού οργανικού άνθρακα)

Ιξωδόμετρα on-line

Ιξωδόμετρα εργαστηριακά

Λουτρά θερμοστάτησης με εξωτερικό κυκλοφορητή

Φούρνοι/επωαστήρες

Φυγόκεντροι

Θερμοζυγοί προσδιορισμού στερεού υπολείματος, υγρασίας

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) I

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) II

Φασματοφωτόμετρα μικροπλακών