ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Η ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS από το 1995
δραστηριοποιείται στην προμήθεια
και στην πλήρη υποστήριξη
(τεχνική και εφαρμογών) οργάνων
και συσκευών χημικής ανάλυσης
και μέτρησης φυσικών παραμέτρων.

 

 

Αναλυτές επιφανειών-Μετρητές ζ-δυναμικού

Αναλυτές Υφής Τροφίμων-Καλλυντικών-Φαρμάκων-Υλικών Συσκευασίας

Αναλυτικοί ζυγοί

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Δυναμικοί μηχανικοί αναλυτές (DMA)

Εργαστηριακά συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Θερμοζυγοί προσδιορισμού στερεού υπολείματος, υγρασίας

Ιξωδόμετρα on-line I

Ιξωδόμετρα on-line II

Ιξωδόμετρα εργαστηριακά

Λουτρά θερμοστάτησης με εξωτερικό κυκλοφορητή

Χρωματόμετρα

Χώνευση με μικροκύματα

Colour Readers

 

Μετρητές ροής στερεών τύπου πούδρας

Μικροϊξωδόμετρα

Όργανα θερμικής ανάλυσης

Οργανική σύνθεση με μικροκύματα

Πεχάμετρα

Πρότυπα ιξώδους ρεομετρίας

Πυκνόμετρα φορητά, εργαστηριακά, on-line

Πυριαντήρια

Ρεόμετρα I

Ρεόμετρα II

Συνεκτικότητα και πλαστικότητα (consistency and plasticity)

Φασματοφωτόμετρα  (Πάγκου, Φορητά)

Φούρνοι/επωαστήρες

Flash point και fire point

Gloss meters (μετρητές στιλπνότητας)

Karl Fischer συσκευές προσδιορισμού Υγρασίας  (ογκομετρικά, κουλομετρικά, με θερμική προετοιμασία)

THERMOMAT (Συσκευές Εκτίμησης Οξειδωτικής Σταθερότητας PVC)