ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Η ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS από το 1995
δραστηριοποιείται στην προμήθεια
και στην πλήρη υποστήριξη
(τεχνική και εφαρμογών) οργάνων
και συσκευών χημικής ανάλυσης
και μέτρησης φυσικών παραμέτρων.

 

 

Αναλυτές χρώματος

Αναλυτικοί ζυγοί

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Βιομηχανικοί ζυγοί

Θερμοζυγοί προσδιορισμού στερεού υπολείματος, υγρασίας

Ιξωδόμετρα on-line I

Ιξωδόμετρα on-line II

Ιξωδόμετρα εργαστηριακά

Λουτρά θερμοστάτησης με εξωτερικό κυκλοφορητή

Μετρητές Krebs Unit

Gloss meters (μετρητές στιλπνότητας)

Karl Fischer συσκευές προσδιορισμού Υγρασίας  (ογκομετρικά, κουλομετρικά, με θερμική προετοιμασία)

Near IR συσκευές εργαστηριακές και online

Non-contact 3D Digitizer

On-line μετρητές χρώματος

Spectrodensitometers

Spectroradiometers

Sunlight Spectroradiometers

 

Μετρητές ροής στερεών τύπου πούδρας

Μετρητές Φωταύγειας

Μετρητές φωταύγειας - χρώματος

Μετρητές φωτεινότητας

Μετρητές φωτεινότητας-χρώματος

Πεχάμετρα

Πρότυπα ιξώδους ρεομετρίας

Πυκνόμετρα φορητά, εργαστηριακά, on-line

Πυριαντήρια

Ρεόμετρα I

Ρεόμετρα II

Συνεκτικότητα και πλαστικότητα (consistency and plasticity)

Φασματοφωτόμετρα  (Πάγκου, Φορητά)

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) I

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) II

Φούρνοι/επωαστήρες

Χρωματόμετρα

Colour Readers

Flash Point Mini συσκευές σημείου ανάφλεξης

Flash point και fire point