ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Η ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS από το 1995
δραστηριοποιείται στην προμήθεια
και στην πλήρη υποστήριξη
(τεχνική και εφαρμογών) οργάνων
και συσκευών χημικής ανάλυσης
και μέτρησης φυσικών παραμέτρων.

 

 

Αγωγιμόμετρα

Αεριοχρωματογράφοι

Αναλυτές DNA

Αναλυτές Υφής Τροφίμων-Καλλυντικών-Φαρμάκων-Υλικών Συσκευασίας

Αναλυτικοί ζυγοί

Ατομικές απορροφήσεις ContrAA συνεχούς πηγής

Ατομικές απορροφήσεις φλόγας-φούρνου γραφίτη

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Βιομηχανικοί ζυγοί

Διαθλασίμετρα

Εργαστηριακά συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Ηλεκτρόδια

Ηλεκτρονικές προχοϊδες-δοσομετρητές-χειροκίνητοι τιτλοδότες

Θάλαμοι κρυογονικής

Λουτρά θερμοστάτησης με εξωτερικό κυκλοφορητή

Ιξωδόμετρα εργαστηριακά

Ιοντικοί Χρωματογράφοι

Ιξωδόμετρα on-line I

Ιξωδόμετρα on-line II

 

Μετρητές ροής στερεών τύπου πούδρας

Μικροϊξωδόμετρα

Όργανα ICP

Οργανική σύνθεση με μικροκύματα

Πεχάμετρα

Πολωσίμετρα

Πρότυπα CRM (ατομική απορρόφηση, ιοντική χρωματογραφία, ICP, αγωγιμότητα)

Πρότυπα ιξώδους ρεομετρίας

Πρότυπα σταθμά

Πρότυπα, αναλώσιμα, αντιδραστήρια και βοηθητικά εξαρτήματα για ICP

Πυκνόμετρα φορητά, εργαστηριακά, on-line

Πυριαντήρια

Ρεόμετρα I

Ρεόμετρα II

Συνεκτικότητα και πλαστικότητα (consistency and plasticity)

Συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού για παραγωγή

Τιτλοδότες με δειγματοδότες

Τιτλοδότηση at-line

Υπερκαταψύκτες

 

Χρωματόμετρα

Χώνευση με μικροκύματα

Ψυχόμενοι Υπερφυγόκεντροι

Colour Readers

ICP-OES

Karl Fischer συσκευές προσδιορισμού Υγρασίας  (ογκομετρικά, κουλομετρικά, με θερμική προετοιμασία)

Near IR συσκευές εργαστηριακές και online

TOC analyzers on-line (αναλυτές ολικού οργανικού άνθρακα)

TOC-TIC-TC-NPOC (total organic carbon) και TNb (αζώτου)

Υπερφυγόκεντροι

Φασματοφωτόμετρα μικροπλακών

Φασματοφωτόμετρα  (Πάγκου, Φορητά)

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) I

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) II

Φούρνοι/επωαστήρες

Φυγόκεντροι

Θερμοζυγοί προσδιορισμού στερεού υπολείματος, υγρασίας