ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Η ALFA ANALYTICAL INSTRUMENTS από το 1995
δραστηριοποιείται στην προμήθεια
και στην πλήρη υποστήριξη
(τεχνική και εφαρμογών) οργάνων
και συσκευών χημικής ανάλυσης
και μέτρησης φυσικών παραμέτρων.

 

 

Αεριοχρωματογράφοι

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Εμβαπτιζόμενα πυκνόμετρα (υδρόμετρα)

Εργαστηριακά συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Ηλεκτρονικές προχοϊδες-δοσομετρητές-χειροκίνητοι τιτλοδότες

Θερμόμετρα

Ιξωδόμετρα on-line I

Ιξωδόμετρα on-line II

Ιξωδόμετρα εργαστηριακά

Ιξωδόμετρα πετρελαιοειδών

Λουτρά και συναφής εξοπλισμός για μέτρηση της πυκνότητας με εμβαπτιζόμενα υγρόμετρα-πυκνόμετρα

Λουτρά και συναφής εξοπλισμός για μέτρηση του ιξώδους με εμβαπτιζόμενα ιξωδόμετρα

Μέτρηση οξειδωτικής σταθερότητας

Oil in water

Pressure Filtration Method για προσδιορισμό διαχωριζόμενου λαδιού από γράσο κατά τη σύνθλιψη (εφαρμογή πίεσης)

RANCIMAT (Συσκευές Εκτίμησης Οξειδωτικής Σταθερότητας Λαδιών-Biodiesel)

 

Όργανα XRF

Όργανα αναλύσεων πετρελαιοειδών

Πεχάμετρα

Πρότυπα CRM (CFPP, cloud point, πυκνότητα, απόσταξη, στοιχειακή ανάλυση, FAME, σημείο ανάφλεξης, pour point, σημείο πήξης, X-ray)

Πρότυπα CRM (ατομική απορρόφηση, ιοντική χρωματογραφία, ICP, αγωγιμότητα)

Πρότυπα για βαθμονομήσεις (ιξώδες, σημείο ανάφλεξης, πυκνότητα, δείκτης διάθλασης, ΤΑΝ, ΤΒΝ, χρώμα, θολερότητα, αγωγιμότητα, ιοντική χρωματογραφία, COD, BOD, TOC, κλπ)

Πρότυπα λάδια (ιξώδες, ΤΑΝ, ΤΒΝ, μέταλλα, χλώριο, σημείο ανάφλεξης, μέγεθος σωματιδίων, θείο, μεταλλο-οργανικά, biodiesel, FTIR)

Πρότυπα, αναλώσιμα, αντιδραστήρια και βοηθητικά εξαρτήματα για XRF

Πυκνόμετρα φορητά, εργαστηριακά, on-line

Πυριαντήρια

Τάση ατμών

Τιτλοδότες με δειγματοδότες

Τιτλοδότηση at-line

Υάλινα ιξωδόμετρα

Φούρνοι/επωαστήρες

Φυγόκεντροι

Reid vapor pressure για μέτρηση της πτητικότητας καυσίμων, διαλυτών, κλπ

Rust prevention (προσδιοριμός πρόληψης σκουριάς)