ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

 

Ιξωδόμετρο του οίκου Brookfield, model KU-3 Krebs Viscometer

 

  1. Εύρος μέτρησης: 40-141 Krebs Unit / 32-1099 gm / 27-5274 Cp. 
  2. Συνοδεύεται από τον άξονα περιστροφής KU-1030 (Standard Krebs Spidle) και προσαρμογέα για δοχεία με όγκο quart, pint και 0,5 pint.

 

 

ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΞΙΑΣ : 3.400 €, ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ : 2.700 € 

 

 

Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

ku-3