ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Αγωγιμόμετρα

Αναλυτές υδραργύρου

Αναλυτικοί ζυγοί

Ατομικές απορροφήσεις ContrAA συνεχούς πηγής

Ατομικές απορροφήσεις φλόγας-φούρνου γραφίτη

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Εργαστηριακά συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Ηλεκτρονικές προχοϊδες-δοσομετρητές-χειροκίνητοι τιτλοδότες

Θερμοζυγοί προσδιορισμού στερεού υπολείματος, υγρασίας

Ιξωδόμετρα εργαστηριακά

TOC analyzers on-line (αναλυτές ολικού οργανικού άνθρακα)

 

Μετρητές ροής στερεών τύπου πούδρας

Οργανικά πρόσθετα σε ηλεκτρολυτικά μπάνια

Πεχάμετρα

Πολαρογραφία-κυκλική και αναδιαλυτική βολταμετρία

Πυκνόμετρα φορητά, εργαστηριακά, on-line

Πυριαντήρια

Στοιχειακοί αναλυτές S, N, C, Cl

Τιτλοδότες με δειγματοδότες

Τιτλοδότηση at-line

Φούρνοι/επωαστήρες

Karl Fischer συσκευές προσδιορισμού Υγρασίας  (ογκομετρικά, κουλομετρικά, με θερμική προετοιμασία)