ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Αναλυτικοί ζυγοί

Ατομικές απορροφήσεις ContrAA συνεχούς πηγής

Ατομικές απορροφήσεις φλόγας-φούρνου γραφίτη

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Βιομηχανικοί ζυγοί

Εργαστηριακά συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Ηλεκτρονικές προχοϊδες-δοσομετρητές-χειροκίνητοι τιτλοδότες

Θερμοζυγοί προσδιορισμού στερεού υπολείματος, υγρασίας

Ιξωδόμετρα εργαστηριακά

Ιοντικοί Χρωματογράφοι

TOC-TIC-TC-NPOC (total organic carbon) και TNb (αζώτου)

TOC analyzers on-line (αναλυτές ολικού οργανικού άνθρακα)

 

Οργανική σύνθεση με μικροκύματα

Πεχάμετρα

Πολαρογραφία-κυκλική και αναδιαλυτική βολταμετρία

Πυριαντήρια

Συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού για παραγωγή

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) I

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) II

Φούρνοι/επωαστήρες

Φυγόκεντροι

Χώνευση με μικροκύματα

ICP-OES

Near IR συσκευές εργαστηριακές και online