ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Αγωγιμόμετρα

Αναλυτές επιφανειών-Μετρητές ζ-δυναμικού

Αναλυτές Υφής Τροφίμων-Καλλυντικών-Φαρμάκων-Υλικών Συσκευασίας

Αναλυτικοί ζυγοί

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Δυναμικοί μηχανικοί αναλυτές (DMA)

Εργαστηριακά συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Ηλεκτρονικές προχοϊδες-δοσομετρητές-χειροκίνητοι τιτλοδότες

Θερμοζυγοί προσδιορισμού στερεού υπολείματος, υγρασίας

Ιξωδόμετρα εργαστηριακά

Λουτρά θερμοστάτησης με εξωτερικό κυκλοφορητή

Μέτρηση οξειδωτικής σταθερότητας

Flash Point Mini συσκευές σημείου ανάφλεξης

Gloss meters (μετρητές στιλπνότητας)

Karl Fischer συσκευές προσδιορισμού Υγρασίας  (ογκομετρικά, κουλομετρικά, με θερμική προετοιμασία)

Near IR συσκευές εργαστηριακές και online

RANCIMAT (Συσκευές Εκτίμησης Οξειδωτικής Σταθερότητας Λαδιών-Biodiesel)

Χρωματόμετρα

Ψυχόμενοι Υπερφυγόκεντροι

Colour Readers

 

Μετρητές ροής στερεών τύπου πούδρας

Μικροϊξωδόμετρα

Όργανα ICP

Όργανα θερμικής ανάλυσης

Οργανικά πρόσθετα σε ηλεκτρολυτικά μπάνια

Οργανική σύνθεση με μικροκύματα

Πεχάμετρα

Πρότυπα ιξώδους ρεομετρίας

Πρότυπα, αναλώσιμα, αντιδραστήρια και βοηθητικά εξαρτήματα για ICP

Πρότυπα, αναλώσιμα, αντιδραστήρια και βοηθητικά εξαρτήματα για XRF

Πυκνόμετρα φορητά, εργαστηριακά, on-line

Πυριαντήρια

Ρεόμετρα I

Ρεόμετρα II

Συνεκτικότητα και πλαστικότητα (consistency and plasticity)

Υπερκαταψύκτες

Υπερφυγόκεντροι

Φασματοφωτόμετρα  (Πάγκου, Φορητά)

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) II

Φούρνοι/επωαστήρες

Φυγόκεντροι