ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ

Αγωγιμόμετρα

Αναλυτές επιφανειών-Μετρητές ζ-δυναμικού

Αναλυτές Υφής Τροφίμων-Καλλυντικών-Φαρμάκων-Υλικών Συσκευασίας

Αναλυτικοί ζυγοί

Ατομικές απορροφήσεις ContrAA συνεχούς πηγής

Ατομικές απορροφήσεις φλόγας-φούρνου γραφίτη

Αυτόματοι Tιτλοδότες (ποτενσιομετρικοί, θερμομετρικοί)

Δυναμικοί μηχανικοί αναλυτές (DMA)

Εργαστηριακά συστήματα παραγωγής υπερκάθαρου νερού

Θερμοζυγοί προσδιορισμού στερεού υπολείματος, υγρασίας

Ιξωδόμετρα εργαστηριακά

Karl Fischer συσκευές προσδιορισμού Υγρασίας  (ογκομετρικά, κουλομετρικά, με θερμική προετοιμασία)

Small-angle X-ray scattering - Nanostructure συστήματα έρευνας

 

Μικροϊξωδόμετρα

Οργανική σύνθεση με μικροκύματα

Πεχάμετρα

Πυκνόμετρα φορητά, εργαστηριακά, on-line

Πυριαντήρια

Ρεόμετρα I

Ρεόμετρα II

Στοιχειακοί αναλυτές S, N, C, Cl

Υπερφυγόκεντροι

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) I

Φασματοφωτόμετρα ορατού-υπεριώδους (UV-VIS) II

Φούρνοι/επωαστήρες

Φυγόκεντροι

Χώνευση με μικροκύματα

Ψυχόμενοι Υπερφυγόκεντροι

ICP-OES